Regulamin

Regulamin konferencji

Kompas dla Rodziny

 1. Organizatorami konferencji są Gdynia Rodzinna i Fundacja Wielkie Rzeczy.
 1. Konferencja odbędzie się 14 marca 2020 roku w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Budynek II.
 2. Uczestnik konferencji w celu rezerwacji miejsca zobowiązany jest zarejestrować się przez link evenea umieszczony w wydarzeniu na Facebook oraz na stronie www.wielkierzeczy.org/konferencja, podając niezbędne dane: Imię, nazwisko oraz adres email.
 3. Rejestracja i zapisy będą możliwe do piątku 13.03.2020 r. do godz. 19:00.
 4. Rejestracja jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Obowiązuje limit miejsc.
 6. Uczestnicy zobowiązują się do przybycia na miejsce konferencji 14.10.2018 r. w godz. 09:00-9:30 i zgłoszenia się do oznaczonego punktu rejestracji uczestników.
 7. Program konferencji znajduje się na stronie www.wielkierzeczy.org
 8. Program konferencji w wypadku wystąpienia tzw. siły wyższej – np.: zdarzenia losowego może ulec zmianie – organizator dołoży wszelkich starań by zapewnić program na podobnym poziomie merytorycznym, zgodnym z tematem konferencji.
 9. Uczestnikowi przysługuje możliwość udziału we wszystkich prelekcjach podczas konferencji, catering w postaci kawy, herbaty, wody.
 10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że konferencja może być filmowana i fotografowana oraz zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku jako uczestnika konferencji w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reportażowych dotyczących konferencji i organizatorów na wszystkich polach eksploatacji.
 11. Uczestnik podaje swoje dane osobowe: Imię i Nazwisko oraz adres email.
 12. Konferencja przeznaczona jest dla osób dorosłych, jesteśmy otwarci na udział w niej opiekunów razem z dziećmi.
  • Na sali konferencyjnej w trakcie wykładów opiekunowie mogą przebywać z dziećmi.
  • Warunkiem przebywania dzieci na sali jest zachowanie niezakłóconych warunków do wysłuchania wykładów oraz udziału w dyskusji uczestników Konferencji.
  • Ze względu na poszanowanie komfortu dzieci oraz uczestników konferencji prosimy, żeby dzieci płaczące oraz niespokojne ukoić poza główną salą.
  • Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapisów na Konferencję Kompas dla Rodziny, a w przypadku wyrażenia zgody także w celu wysyłania informacji o działalności Fundacji. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Uczestnik ma  prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, zaś w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail niezbędne do zrealizowania udziału w Konferencji.