Projekt „Zaopiekowani” – wsparcie rodziców, opiekunów, rodzeństwa dzieci i zależnych osób dorosłych z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem narzędzi z obszarów fizjoterapii, rozwoju osobistego, aktywizacji społecznej (w tym kulturalnej) oraz zawodowej dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Najbliższe wydarzenia:

Żyć w Gdyni- I gdyńskie forum środowisk działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzeństwa

Zajęcia sensoplastyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzeństwa

Jak poradzić sobie z niepewnością. Kreowanie wizerunku, gdy idą zmiany!

Wszystkie wydarzenia znajdziecie na profilach Facebook

https://www.facebook.com/fundacjawielkierzeczy

https://www.facebook.com/gdynscyrodzicerodzicom

Projekt realizowany będzie od sierpnia do grudnia 2022 przez Stowarzyszenie Dlaczego Nie, Fundację Wielkie Rzeczy oraz Fundację Wspieraj Lokalnie. Do współpracy zaprosiliśmy Centrum Integracja Gdynia, Stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa oraz Pomorską Fundację na Rzecz Pieczy Zastępczej Ania, gdyńskich rodziców dzieci z niepełnosprawnościami (eksperci przez doświadczenie: Gdyńscy Rodzice Rodzicom) oraz wolontariuszy.

Zaplanowaliśmy działania, które kompleksowo wesprą rodziców, opiekunów i rodzeństwo dzieci i zależnych osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

Innowacją w skali naszego miasta jest jednoczesne podjęcie obszarów fizjoterapii, zdrowotności, rozwoju osobistego oraz aktywizacji społecznej oraz zawodowej.

Celem dodatkowym naszych działań, obok wsparcia opiekunów i rodzeństwa, które jest konieczne, aby dobrze zaopiekowane były dzieci, jest integracja zarówno rodzin, organizacji pozarządowych, jak i instytucji, które działają na rzecz rodzin, w których wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością.

Co się wydarzy?

koncerty, turniej sportowy, szereg warsztatów, webinariów i seminariów dla rodziców, dostępne będą zabiegi prozdrowotne i rehabilitacyjne, konsultacje, job coaching, grupy wsparcia, opieka wytchnieniowa na czas warsztatów, regularne zajęcia dla dzieci (plastyczne, sportowe, artystyczne), spotkania dla gdyńskiej społeczności, organizacji i instytucji miasta.

Działania w projekcie podsumujemy w grudniu podczas I gdyńskiego forum Żyć Normalnie, z udziałem ekspertów, rodzin, organizacji pozarządowych i instytucji. Forum będzie też wskazywać kolejne obszary do zaopiekowania dla społeczności rodzin, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością w Gdyni oraz nakreśli możliwe rozwiązania i szeroką współpracę dla realizacji celów.