Polityka Prywatności- warsztaty/webinaria/ spotkania

W związku z rejestracją na spotkanie/warsztat/webinarium organizowane przez

Fundację Wielkie Rzeczy

w ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków Miasta Gdyni lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

informujemy, iż Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób przedstawiony poniżej:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wielkie Rzeczy z siedzibą w Gdyni (ul. Śląska 33/84, 81-310 Gdynia).

2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zapewnienia uczestnictwa w spotkaniu/warsztacie/webinarium.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do organizacji spotkania/warsztatu i webinarium i odpowiedni do archiwizacji na potrzeby projektu, w ramach którego wydarzenie jest organizowane.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Korzystającego narusza RODO.

6. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w formie elektronicznej.

7. Dane osobowe będą ujawnione jedynie podmiotowi finansującemu projekt, w ramach którego realizowana jest wydarzenie, jeżeli takie ujawnienie będzie niezbędne w celach monitorująco-kontrolnych.

8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.