Projekty

Klub Rodzica Małe Kroki – Wielkie Rzeczy

W ramach Gdyńskich Klubów Rodzica prowadzimy klub wsparcia dla rodziców i opiekunów małych dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami.

W klubie rozmawiamy o tym, jaką moc mają dobre relacje w świecie dziecka z wyzwaniami rozwojowymi lub niepełnosprawnością i o tym, jak na co dzień, w środowisku lokalnym i w pracy ze specjalistami o nie dbać, żeby pomóc sobie i dziecku.

Wspieramy gdyńskie rodziny w uzyskiwaniu dodatkowych kompetencji potrzebnych do zajmowania się małym dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi lub niepełnosprawnością. Przez eksperckie warsztaty chcemy wzmacniać rodziców i opiekunów w dokonywaniu wyborów według potrzeb ich rodziny oraz odkrywać rodzinne patenty na codzienność, np. łączenie leczenia, terapii i życia rodzinnego, edukację, zdrowie. Nasze warsztaty podejmują również tematy rozwoju osobistego i powrotu na rynek pracy oraz wspierają rodzeństwo dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje na temat spotkań- profil fundacji na Facebooku, wydarzenie „Klub Rodzica Małe Kroki Wielkie Rzeczy”

Zapisz się na newsletter i pozostańmy w kontakcie!

Prześlemy Ci materiały wspierające rodziców, nie będziemy pisać często, pewnie również nie będziemy pisać regularnie, ale wszystkie wiadomości będą wartościowe!

Akumulator Społeczny

Projekt wspierający młode organizacje na starcie, dzięki któremu Fundacja Wielkie Rzeczy ma szansę na dynamiczny rozwój (w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego). Grant wspiera nasz marketing, działania organizacyjne i wolontariuszy. Pozwala nam budować zespół i przygotowywać przyszłoroczną konferencję Relacje Wspierają Rozwój.

Edukacja bez Przymusu

Wspieraliśmy realizację projektu dla rodzin w Edukacji Domowej EDUKACJA BEZ PRZYMUSU w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Projekt realizowany był w okresie wrzesień- październik 2019. W ramach projektu przygotowana została przestrzeń do rozwijania talentów i współdziałania w grupie rówieśniczej, dla dzieci będących w edukacji domowej. Część, którą koordynowała nasza fundacja, to budowanie sieci wsparcia dla rodzin edukacji domowej wśród gdyńskich instytucji (kultury, oświaty i sportu).

Projekt oparliśmy o metodę Dragon Dreaming, zbudowaliśmy wspólne cele i czerpaliśmy z zaangażowania całych rodzin. Wiele rodzin dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami decyduje się na edukację domową swoich dzieci, aby jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Dołączamy swoją wiedzę i zaangażowanie, aby wspierać społeczność edukacji domowej.

Projekt realizowany był w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem Programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska. Organizatorem projektu jest Fundacja WspólDzielnia w partnerstwie z Fundacją Miejsce Tworzenia, Stowarzyszeniem Halo Kultura oraz Fundacją Wielkie Rzeczy.

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Created with  by pixel_witches, exclusive for Wielkie Rzeczy | © 2019 Wielkie Rzeczy – All Rights Reserved