Projekty

Relacje – Rozwój- Społeczność 2020

Dzięki środkom Miasta Gdynia, w ramach zadań zleconych przez Gdyńskie Centrum Zdrowia realizowaliśmy cykl spotkań, warsztatów i seminariów wspierających rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami i wyzwaniami rozwojowymi.  

Dziękujemy wszystkim specjalistom zaangażowanym w działania, dziękujemy za Waszą elastyczność przy wymuszonej przez Covid-19 zmianie formuły na online. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, cieszymy się ogromnie, co wskazujecie w ankietach, że zarówno zakres jak i forma spotkań były dla Was bardzo przydatne. 

Zrealizowaliśmy spotkania ze specjalistami, którzy wspierają rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,  warsztaty wspierające kompetencje rodzicielskie i relacje w rodzinie,  spotkania w zakresie naszej- rodzicielskiej aktywności: zawodowej, społecznej, kulturalnej i w społeczności lokalnej. Skorzystaliście z wielu indywidualnych konsultacji, ale też aktywnie uczestniczyliście w grupach wsparcia, prowadzonych w formule online. Wielu z Was wskazywało nam korzyści tej formuły, nie musieliście organizować opieki dla dzieci, a wiemy, że dobra opieka dla naszych dzieci z wyzwaniami to dobro trudne do zdobycia. Materiały, które powstały, z Waszych ankiet i maili, będą stale publikowane na naszym profilu na facebooku, w formie grafik i e-booka.

Pozostańcie z nami w kontakcie- planujemy kolejne webinaria i wydarzenia! 

Zapoznajcie się z materiałami, które opracowane zostały na podstawie spotkań w projekcie z ich uczestnikami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt dla Wolontariuszy-  nabór zamknięty

Jest z nami ponad 20 osób, które wierzą,  że:

R E L A C J E mają moc pozytywnego wpływania na nasze życie,

Z A B A W A może być formą rozwoju i terapii,

M O Ż L I W E jest to czemu damy szansę się urzeczywistnić

Dziękujemy, że jesteście w projekcie i pomagacie chłopakom i ich rodzinom. 

  Klub Rodzica Małe Kroki – Wielkie Rzeczy- działamy też w 2021 r.!

  W ramach Gdyńskich Klubów Rodzica prowadzimy stale od 2019 r. klub wsparcia dla rodziców i opiekunów małych dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. 

  W 2020 roku zrealizowaliśmy seminaria z zakresu Integracji Sensorycznej oraz przygotujemy naszą stałą przestrzeń w Gdyni Wiczlino, gdzie będziemy spotykać się na warsztatach w ogrodzie i sali seminaryjnej.

  W klubie rozmawiamy o tym, jaką moc mają dobre relacje w świecie dziecka z wyzwaniami rozwojowymi lub niepełnosprawnością i o tym, jak na co dzień, w środowisku lokalnym i w pracy ze specjalistami o nie dbać, żeby pomóc sobie i dziecku. 

  Wspieramy gdyńskie rodziny w uzyskiwaniu dodatkowych kompetencji potrzebnych do zajmowania się małym dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi lub niepełnosprawnością. Przez eksperckie warsztaty chcemy wzmacniać rodziców i opiekunów w dokonywaniu wyborów według potrzeb ich rodziny oraz odkrywać rodzinne patenty na codzienność, np. łączenie leczenia, terapii i życia rodzinnego, edukację, zdrowie. Nasze warsztaty podejmują również tematy rozwoju osobistego i powrotu na rynek pracy oraz wspierają rodzeństwo dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami.

  Szczegółowe informacje na temat spotkań i wydarzeń w ramach Klubu Rodzica- profil fundacji na Facebooku.

   

  Zapisz się na newsletter i pozostańmy w kontakcie!

  Prześlemy Ci materiały wspierające rodziców i co miesiąc podeślemy garść informacji i inspiracji.

  Akumulator Społeczny 2019 i 2020

  W 2019 otrzymaliśmy środki z Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY na projekt wspierający młode organizacje na starcie, dzięki któremu Fundacja Wielkie Rzeczy stworzyła fundamenty ogranizacyjne (w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego). Grant wsparł nasz marketing- stronę internetową, działania organizacyjne i działania dla wolontariuszy. Umocniliśmy się w ideach turkusowego zarządzania i cieszymy się ogromnie, że jest z nami już ponad 20 wolontariuszy i zespół stale rośnie.

  W 2020 zrealizowaliśmy projekt Wsparcie dla Rodziców i Opiekunów dla Dzieci z Autyzmem. Warsztaty i seminaria, spotkania TUS dla dzieci i rodziców cieszyły się dużym zainteresowaniem i na pewną są solidną cegiełką w działaniach systematycznego wsparcia dla Was, na których nam bardzo zależy.

  Edukacja bez Przymusu

  Wspieraliśmy realizację projektu dla rodzin w Edukacji Domowej EDUKACJA BEZ PRZYMUSU w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

  Projekt realizowany był w okresie wrzesień- październik 2019. W ramach projektu przygotowana została przestrzeń do rozwijania talentów i współdziałania w grupie rówieśniczej, dla dzieci będących w edukacji domowej. Część, którą koordynowała nasza fundacja, to budowanie sieci wsparcia dla rodzin edukacji domowej wśród gdyńskich instytucji (kultury, oświaty i sportu).

  Projekt oparliśmy o metodę Dragon Dreaming, zbudowaliśmy wspólne cele i czerpaliśmy z zaangażowania całych rodzin. Wiele rodzin dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami decyduje się na edukację domową swoich dzieci, aby jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Dołączamy swoją wiedzę i zaangażowanie, aby wspierać społeczność edukacji domowej.

  Projekt realizowany był w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem Programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska. Organizatorem projektu jest Fundacja WspólDzielnia w partnerstwie z Fundacją Miejsce Tworzenia, Stowarzyszeniem Halo Kultura oraz Fundacją Wielkie Rzeczy.

  Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

  Created with  by pixel_witches, exclusive for Wielkie Rzeczy | © 2019 Wielkie Rzeczy – All Rights Reserved